RESPONSABILITATE SOCIALĂ

RĂSPÂNDIREA PROSPERITĂȚII

Filozofia noastră de „responsabilitate socială” este identificată în conduita etică a activității noastre, care ia forma unor investiții în interiorul întreprinderii pentru a îmbunătăți formarea la locul de muncă, siguranța și sănătatea, precum și în exteriorul întreprinderii prin îmbunătățirea calității vieții, îmbunătățirea și dezvoltarea teritoriului populațiilor care ne găzduiesc.

VipHouses Investments își propune să se dezvolte în echilibru între afaceri și creștere socială.

Acest echilibru se reflectă în implementarea de proiecte în România și în alte țări pentru a oferi locuințe, întreținere, educație și dezvoltare pentru copii și tineri cu vârste cuprinse între 3 și 21 de ani, cărora viața nu le-a oferit toate oportunitățile disponibile pentru semenii lor, prin alocarea contractuală a 3% din profiturile prezentate în situațiile financiare consolidate, fără taxe.

În acest fel, promovăm dezvoltarea și educația noilor generații, răspândind prosperitatea în întreaga lume.

Conform eticii noastre, toți investitorii pot adera la alocarea unui procent din profituri (stabilit de ei), îmbrățișând pe deplin filozofia noastră corporativă și, în orice caz, sunt conștienți că o parte din profiturile VipHouses Investments generate datorită colaborării lor sunt donate în scopuri caritabile.

Această alegere este dictată de amprenta etică și socială cu care VipHouses Investments intenționează să intre și să prospere pe piața națională și internațională.

VIZIUNEA SOCIALĂ

Mâine ei (copiii) vor fi ceea ce suntem noi astăzi, ei sunt ceea ce am fost noi ieri….
așteptând noi zori…… de noi generații….

DEDICAT LOR:

„Nu există o investiție mai bună pentru o comunitate decât să dea lapte copiilor.” (Winston Churchill)

„Important nu este atât de mult ca fiecare copil să fie învățat, ci ca fiecare copil să aibă dorința de a învăța. ” (John Lubbock)

„Educați-i pe copii și nu va mai fi necesar să pedepsiți bărbații”. (Pitagora)